Schemat postępowania podczas wizyty stomatologicznej w Przychodni Domi – Dent

 • Pacjent umawia się na wizytę drogą telefoniczną (tel. 533 511 577).
 • Dzień przed zaplanowaną wizytą personel przychodni kontaktuje się z Pacjentem w celu przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego.
 • W dniu wizyty Pacjent zgłasza się o wyznaczonej godzinie.
  Pacjent zgłasza się bez osób towarzyszących, wyjątek stanowią osoby niepełnoletnie, które na wizytę zgłaszają się w obecności JEDNEGO opiekuna prawnego.
 • Pacjent wchodzi do przychodni w maseczce i dezynfekuje ręce płynem dezynfekującym.
 • Pacjent wypełnienia ankietę epidemiologiczną.
 • Personel zaprasza Pacjenta do gabinetu zabiegowo-diagnostycznego, gdzie oczekuje na niego lekarz z asystą.
 • Pacjent siada na fotelu stomatologicznym, jest zabezpieczany jednorazowym okryciem, a następnie na polecenie personelu zdejmuje maseczkę i zostaje poproszony o wypłukanie ust płynem odkażającym.
 • Po zakończonej procedurze stomatologicznej, pacjent zostaje poproszony o ponowne założenie maseczki.
 • W rejestracji pacjent dokonuje płatności za wykonany zabieg – preferowana płatność bezgotówkowa.
 • Po uiszczeniu opłaty Pacjent zakłada okrycie wierzchnie i opuszcza teren przychodni (maseczka, rękawiczki i ochraniacze na buty powinny być zdjęte po opuszczeniu kliniki i umieszczone w pojemniku przed drzwiami).
 • Umówienie kolejnej wizyty dokonywane jest w rejestracji przychodni po zakończonej wizycie lub telefonicznie.

UWAGA: Osoby chore, w tym w szczególności przejawiające objawy przeziębienia podobne do zakażenia SARS-Cov-2 tj. gorączka, kaszel, duszność, osłabienie, utrata zmysłu powonienia lub smaku, w trakcie kwarantanny lub będące w grupie ryzyka zarażeniem – zobowiązane są do poinformowania o tych okolicznościach pod rygorem odpowiedzialności karnej.