Regulamin przychodni

Regulamin świadczenia usług stomatologicznych

w Przychodni Stomatologicznej  Domi – Dent

Umawianie pacjentów na wizytę

Zajmujemy się wyłącznie leczeniem wcześniej zaplanowanych i umówionych Pacjentów. Pacjenci zapisywani są przez rejestrację, która po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu szacuje, ile czasu zarezerwować na wizytę. Rejestracja pracuje od  poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 20.00,w sobotę od 9.00 do 14.00
Na standardową wizytę przeznaczamy 30 minut, na wizytę endodontyczną (leczenie kanałowe), protetyczną, chirurgiczną do 60 minut. Pomiędzy przyjmowanymi pacjentami wymagane są 10 minutowe przerwy potrzebne do zdezynfekowania  i przygotowania gabinetu do przyjęcia następnego pacjenta.

Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon ani w innym miejscu niż bezpośrednio przy fotelu dentystycznym w gabinecie. Nie prowadzimy ostrego dyżuru dla pacjentów z bólem lub innym nagłym przypadkiem stomatologicznym.
Rejestracja przychodni potwierdza wizyty w formie sms lub telefonicznie w dniu poprzedzającym wizytę . W przypadku braku możliwości zrealizowania wizyty prosimy o informację telefoniczną lub sms o anulowaniu wizyty. Informacja wpływa na usprawnienie działania przychodni i możliwość skorzystania z wolnego terminu przez pacjenta z lity rezerwowej.

Pierwsza wizyta

Na pierwszej wizycie poprosimy pacjenta o wypełnienie Indywidualnej Karty Rejestracyjnej, ze wszystkimi danymi osobowymi wymaganymi przez ustawodawcę do prowadzenia prawidłowej dokumentacji medycznej, oraz o zapoznanie się z Cennikiem i niniejszym Regulaminem. Sugerujemy przybycie 15 min przed planowanym rozpoczęciem wizyty. Podczas wstępnego badania stomatologicznego mogą być zalecone zdjęcia RVG celem dokładnej diagnostyki do przedstawienia dokładnego planu leczenia Pacjenta.

Kolejność przyjmowania pacjentów

Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę. Staramy się robić wszystko, aby nie było opóźnień w przyjmowaniu pacjentów. Niestety czasami występują nieprzewidziane sytuacje i niektóre zabiegi przedłużają się. Dlatego prosimy aby pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na wizytę i ze zrozumieniem podchodzili do
kilkunastominutowych opóźnień.
Oprócz wykonania zaplanowanych na dany dzień zabiegów możemy przyjąć ponadplanowo wyłącznie pacjentów z powikłaniami bólowymi powstałymi w trakcie aktualnie prowadzonego w naszym gabinecie leczenia (kanałowego, protetycznego lub chirurgicznego). Pozostałe osoby wymagające pilnej interwencji lekarskiej zapisujemy na najbliższy wolny termin lub na listę rezerwową.

Lista rezerwowa

Aby przyspieszyć termin wizyty proponujemy zapisanie się na listę rezerwową. Z tej listy wpisujemy pacjenta na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta.

Odwoływanie wizyt

W interesie pacjenta jest powiadomienie gabinetu ( najpóźniej 24 godzin przed) o rezygnacji z umówionej wizyty, bowiem inny pacjent może skorzystać z tego terminu, jak również  gotowość zespołu: lekarz i asysta jest kosztowna ( wynosi 50,00 PLN za każde 30 minut).

W przypadku braku 2. kolejnych wizyt pacjent zostaje skreślony z zapisanych rezerwacji. Warunkiem następnego przyjęcia jest wniesienie opłaty rezerwacyjnej na konto lub w rejestracji przychodni na 2 dni robocze przed wizytą. W przypadku trudnej współpracy w realizacji wizyt ( brak obecności na umówionych 5. kolejnych wizytach) pacjent zobligowany będzie do wpłacenia  zadatku przed kolejną wizytą w wysokości 100 zł na poczet zrealizowanej wizyty.

W przypadku rezerwacji wizyty 1 –  1,5 godziny i dłuższej, pobierany jest zadatek na poczet przyszłego leczenia. Kwota odliczana jest po wykonaniu procedury leczniczej. W przypadku braku odwołania wizyty na 24 godziny przed terminem i niezrealizowania wizyty z przyczyn ze strony pacjenta, zadatek przepada.

Spóźnienia na wizytę

Spóźnienia na wizytę powyżej 20 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty. Po tym czasie przyjmowany jest kolejny zapisany pacjent.

Opłaty

Opłaty za usługi stomatologiczne wykonywane w przychodni zawarte są w Cenniku udostępnionym w przychodni  i na stronie internetowej. W przypadku planowanego leczenia implantologicznego zastrzegamy  wpłacenie przez pacjenta zaliczki w wysokości 40% całkowitej wartości zastosowanego leczenia. W przypadku konieczności rozszerzenia zabiegu lub wykonania dodatkowych czynności, trudnych do zdiagnozowania, a wynikłych w trakcie zabiegu pacjent obciążany jest dodatkowymi kosztami. Całkowite leczenie implanto -protetyczne powinno odbywać się po przedstawieniu pisemnego planu leczenia i akceptacji przez Pacjenta.
Przed oddaniem pracy recepcja dzień przed wizytą informuje Pacjenta o kosztach, które
będą konieczne do uregulowania przed zakończeniem leczenia.

Rękojmia

W trosce o dobro pacjenta pracownicy i współpracownicy gabinetu wykonują swoje usługi z należytą starannością na najwyższym poziomie. Udzielamy sześciomiesięcznej rękojmi na wykonane w gabinecie wypełnienia oraz rocznej na uzupełnienia protetyczne. Jeżeli w okresie rękojmi wypełnienie w zębie lub uzupełnienie protetyczne ulegnie deformacji, zmieni kolor lub swoje właściwości wówczas w ciągu 14 dni od zgłoszenia zostanie nieodpłatnie naprawione lub wymienione na nowe.

Rękojmia nie jest uwzględniana w przypadku gdy pacjent:
– przerwał zaplanowane leczenie
– cierpi na nie leczoną wadę zgryzu
– nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i protez
– nie zgłasza się na wizyty kontrolne wyznaczone po zakończeniu leczenia , użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego, uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień

– cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami)
-ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie protez lub uszkodzenie powstało na drodze mechanicznej

Rękojmia nie obejmuje zmiany koloru pracy protetycznej na życzenie Pacjenta, po wcześniejszej akceptacji.

Powikłania

Przed zaplanowaniem leczenia stomatologicznego pacjent musi być świadomy, że mimo największej staranności lekarza w trakcie leczenia dochodzi czasami do niechcianych i nie podlegających reklamacji powikłań takich jak:
– ból leczonego zęba lub tkanek otaczających

– szczękościsk, pęknięcie, złamanie zęba, obrzęk, ropień, krwiak, krwawienie po zabiegu chirurgicznym,

– podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane leki,

– zaostrzenie współistniejących schorzeń.

Wystąpienie powikłań może spowodować u pacjenta między innymi:

– dyskomfort i stres spowodowany bólem
– konieczność przyjmowania leków mających znaczenie u kierowców i kobiet w ciąży
– problemy natury estetycznej, problemy z jedzeniem i mówieniem
– nieprzewidziane wcześniej leczenie kanałowe, nieplanowaną ekstrakcję zęba i leczenie protetyczne

Większość z wymienionych powikłań szybko mija bez śladu.

Nie należy jednak planować wizyty u dentysty tuż przed ważnymi wydarzeniami takimi jak wyjazd na urlop (lot samolotem), rodzinna uroczystość, ważne spotkanie w firmie.

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02/01/2018